Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ανακύκλωση

ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πολύπλευρα και η επίδρασή τους εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα θετικών αποτελεσμάτων. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας, εξασφαλίζοντας ένα υγιέστερο, ασφαλέστερο και καθαρότερο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, η ανακύκλωση:
1

Μειώνει τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων.

Με την ανακύκλωση προστατεύουμε το περιβάλλον από επικίνδυνες χημικές ουσίες που μπορεί να διαφύγουν από απορρίμματα τα οποία δεν έχουμε διαχειριστεί σωστά. Ελαττώνουμε έτσι, τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ζωντανών οργανισμών και το ενδεχόμενο διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας.
2

Συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας

που συνήθως είναι μη ανανεώσιμες (πετρέλαιο, μεταλλεύματα κτλ). Πολλά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου αυτούσια ή μετά από συγκεκριμένη επεξεργασία, βοηθώντας στη μείωση της περιβαλλοντικής εκμετάλλευσης μέσω αλόγιστων εξορύξεων και ανεξέλεγκτης υλοτομίας. Παράλληλα, περιορίζεται η βασισμένη σε πρωτογενείς ύλες παραγωγή προϊόντων, αφού η επεξεργασία χρησιμοποιημένων υλικών απαιτεί χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.
3

Συμβάλλει στη μείωση του όγκου των αστικών αποβλήτων

που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ/ ΧΥΤΥ. Έτσι, εκτός από την πρακτική συνεισφορά στους περιβαλλοντικούς στόχους, απολαμβάνουμε και έμμεσα οικονομικά οφέλη καθώς μειώνεται το κόστος αποκομιδής και μεταφοράς προς τους ΧΥΤΑ/ ΧΥΤΥ.
4

Προάγει τον πολιτισμό.

Ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων είναι δείκτης πολιτισμού και περιβαλλοντικής συνείδησης. Οι φιλικότερες προς το περιβάλλον καθημερινές συνήθειες αποτελούν στάση ζωής την οποία οφείλουμε να υιοθετήσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές.
5

Ενισχύει την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Στη διαδικασία της ανακύκλωσης αξιοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες με απαιτήσεις σε νέες ειδικότητες. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στους νέους επιστήμονες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και να ενταχθούν επαγγελματικά σε κλάδους αιχμής της εγχώριας οικονομίας.
6

Αναβαθμίζει αισθητικά το δημόσιο χώρο.

Περισσότεροι κάδοι συλλογής χρησιμοποιημένων υλικών και περισσότερα πράσινα σημεία και γωνιές ανακύκλωσης συνεπάγονται λιγότερα απορρίμματα. Έτσι, οι γειτονιές και οι πόλεις μας καθίστανται ομορφότερες, φιλικότερες και πιο καθαρές για τους δημότες και τους επισκέπτες τους.
7

Παρέχει ηθική ικανοποίηση στους συμμετέχοντες.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσωπική ανταμοιβή από την εθελοντική προσφορά στο συνάνθρωπο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι σημερινές πράξεις μας σκιαγραφούν το καλύτερο μέλλον που θέλουμε να γίνει πραγματικότητα.

Μπλέ Κάδος

Ο Μπλε Κάδος αποτελεί το βασικό μέσο για την επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης. Αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ανακύκλωσης που προέρχεται από το πιο σημαντικό και δύσκολο τμήμα των αποβλήτων: τα δημοτικά απορρίμματα. Τα έργα Μπλε Κάδου απευθύνονται στο ευρύ κοινό, δηλαδή σε όλους τους κατοίκους της χώρας μας και αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ποια υλικά είναι ανακυκλώσιμα στους ΜΠΛΕ κάδους;
 • Συσκευασίες από χαρτί-χαρτόνι Χάρτινα έντυπα Πλαστικές συσκευασίες (π.χ. μπουκάλια νερού, χυμών, αναψυκτικών, δοχεία λαδιού, απορρυπαντικών κ.α.)
 • Γυάλινες συσκευασίες (π.χ. μπουκάλια οινοπνευματωδών, αναψυκτικών κ.ά)
 • Αλουμίνιο και λευκοσιδηρές συσκευασίες (π.χ.κονσερβών, συμπυκνωμένου γάλακτος κ.α)
 • Συσκευασίες Tetra Pak
ΜΠΛΕ Κόδωνες

ΜΠΛΕ Κόδωνες

O Μπλε Κώδωνας λειτουργεί με αποκλειστικό στόχο την ανακύκλωση των γυάλινων συσκευασιών που προκύπτουν από τα δημοτικά απόβλητα. Τοποθετείται συνήθως κοντά σε σημεία επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπου καταναλώνονται προϊόντα γυάλινης συσκευασίας σε μεγάλες ποσότητες, όπως: κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, μπαρ, καφετέριες και εστιατόρια. Εξυπηρετούν την εγκαθίδρυση ενός καθαρού και αμιγούς ρεύματος αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας κοντά στο σημείο παραγωγής τους.

Ποια υλικά είναι ανακυκλώσιμα στους ΜΠΛΕ κώδωνες;
 • Γυάλινα μπουκάλια (από αλκοολούχα ποτά, κρασί, αναψυκτικά, νερό, λάδι).
 • Γυάλινα βάζα (από μαρμελάδες, μέλι, ντοματοπολτούς).

Κομποστοποίηση

H κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά απορρίμματα σε βιολογικό λίπασμα. Τα οργανικά οικιακά απόβλητα αποτελούν περίπου το μισό του συνόλου των αποβλήτων που παράγουμε στο σπίτι μας, εκ των οποίων, το 70% περίπου μπορούν να κομποστοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι κάνοντας κομποστοποίηση μπορούμε να μειώσουμε το σύνολο των οικιακών αποβλήτων μας κατά 35%.

Γιατί χρησιμοποιούμε την ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ;
- Επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των διαθέσιμων υδάτων (μείωση χρήσης λιπασμάτων).
- Επειδή οι ανάγκες των ελληνικών εδαφών σε οργανική ουσία είναι τεράστιες.
- Επειδή παρέχει πλούσια οργανική ουσία ως εδαφοβελτιωτικό συμβάλλοντας στη μείωση χρήσης χημικών λιπασμάτων.
- Επειδή είναι η φιλικότερη προς το περιβάλλον μέθοδος ανακύκλωσης.
- Επειδή ελαχιστοποιεί τον όγκο αστικών απορριμμάτων.

Ποια υλικά είναι κατάλληλα για ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ;
 • Υπολείμματα λαχανικών και φρούτων
 • Αγριόχορτα, γκαζόν, φύλλα δέντρων
 • Υπολείμματα από καφέ ή αφεψήματα, φίλτρα καφέ
 • Λουλούδια από ανθοδοχεία
 • Ροκανίδια και πριονίδια ξύλου
 • Μικρά κλαδιά δένδρων και θάμνων
 • Τσόφλια από αυγά
 • Χαρτί κουζίνας
 • Στάχτη

Τηγανέλαια

Ποια είναι τα οφέλη από την ανακύκλωση των ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ;
 • Αποφεύγεται η μόλυνση των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα.
 • Επιλύονται τα μεγάλα προβλήματα που τα λάδια αυτά δημιουργούν όταν καταλήγουν στις μονάδες βιολογικών σταθμών ως υγρά απόβλητα.
 • Περιορίζουμε τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και εξοικονομούμε φυσικούς πόρους. Έως και το 80% δεδομένης ποσότητας τηγανέλαιου μπορεί να μετατραπεί σε βιοντίζελ.
Ποια έλαια είναι κατάλληλα για ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ;
 • Ελαιόλαδο, Ηλιέλαιο, Αραβοσιτέλαιο Βαμβακέλαιο, Φοινικέλαιο, Πυρηνέλαιο
 • Ζωικά λίπη που έχουν χρησιμοποιηθεί για τηγάνισμα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση για την ανάγκη καθολικής ανακύκλωσης προϊόντων, συσκευών και γενικότερα οποιουδήποτε υλικού χρησιμοποιείται στη σύγχρονη καθημερινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, και λόγω των περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνεχώς διογκώνονται έκανε την εμφάνισή της η έννοια της εναλλακτικής ανακύκλωσης.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο εναλλακτική ανακύκλωση;
Με τον όρο εναλλακτική ανακύκλωση, αναφερόμαστε στους τρόπους, που συσκευές, μηχανήματα, ρούχα ή οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε (το οποίο δεν είναι πια χρηστικό στην υπάρχουσα μορφή του), μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, να επεξεργαστεί και να μετατραπεί σε κάτι άλλο.

Ποια είναι τα οφέλη της εναλλακτικής ανακύκλωσης;
1

Μειώνει τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων.

Προφυλάσσουμε το περιβάλλον από τη μόλυνση που επιφέρουν βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές ουσίες.
2

Συμβάλλουμε στη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και στην προστασία της υγείας των ανθρώπων.

3

Συνεισφέρουμε στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης.

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και δεν χρησιμοποιούνται πια, μπορούν να ανακυκλωθούν. Η ανακύκλωσή τους μας βοηθά να ανακτήσουμε αξιοποιήσιμα υλικά όπως μέταλλα, γυαλί και πλαστικό. Για την απόρριψη ογκωδών συσκευών, οι δημότες μπορούν να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας για ορισμό ραντεβού με το συνεργείο αποκομιδής του Δήμου.

Λαμπτήρες

Φωτιστικά, ευθείς λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, αλογονούχων μετάλλων εξαιρουμένων των κοινών λαμπτήρων πυράκτωσης συλλέγονται, διότι από τα μέρη τους προκύπτουν υλικά τα οποία ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

Ανακύκλωση Ενδυμάτων και Υποδημάτων

Ο Δήμος σε συνεργασία με την εταιρεία “EAST WEST GREECE” έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο κάδων για τη συλλογή χρησιμοποιημένων ειδών ρουχισμού, υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και υποδημάτων. Τα είδη που είναι σε άριστη κατάσταση διατίθενται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, ενώ τα υπόλοιπα, κατόπιν επεξεργασίας χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για μία πληθώρα προϊόντων (μονωτικά υλικά, γέμισμα καθισμάτων κ.α.). Έτσι, διαφυλάττουμε φυσικούς πόρους και μειώνουμε τον όγκο υλικών στους ΧΥΤΑ συνεισφέροντας έμπρακτα σε ανθρωπιστικούς σκοπούς.
DKE logo

Γραφτείτε στο Newsletter μας

Για την πόλη μας, για τα παιδιά μας και το μέλλον τους, δουλεύουμε όλοι μαζί ώστε να διασφαλίσουμε μία καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Επικοινωνία

Τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Μαιάνδρου 98
Τηλ. : 2310559253 / 2310559254

  Αντιδημαρχία

 

  Περιβάλλον

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Υλοποίηση έργου: Intraway
© 2024 Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου. Τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής